REM-LACK BIS

NOWOCZESNY ZMYWACZ DO NATYCHMIASTOWEGO POZBYCIA SIĘ STAREJ FARBY

REM-LACK BIS REMLACK BIS
zmywacz do farb

 

REMLACK BIS

REM-LACK BIS

Nowoczesny preparat w formie emulsji, oparty na rozpuszczalnikach organicznych, przeznaczonym do usuwania powłok starych farb i lakierów z powierzchni drewnianych, metalowych, szklanych, kamiennych, betonowych itp., nie należy stosować na powierzchniach z tworzyw sztucznych. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próbę w miejscu niewidocznym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Produkt posiada charakterystyczny zapach. Preparat należy stosować tylko na zewnątrz, lub w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji. Pary substancji zawartych w preparacie mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe, co przy zastosowaniu na dużych powierzchniach, w słabo wentylowanych pomieszczeniach może prowadzić do niebezpieczeństwa związanego z wybuchem. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu palenia tytoniu oraz usunięcia wszelkich źródeł zapłonu z sąsiedztwa bądź pomieszczeń w których jest stosowany preparat. Nie wdychać par cieczy. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć bieżącą wodą z dodatkiem mydła. W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Nie wstrząsać opakowania! Przy otwieraniu przytrzymać nakrętkę. Przechowywać w temp. do 25ºC, tylko w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci.
R10 produkt łatwopalny
S2 chronić przed dziećmi
S16 nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu – nie palić tytoniu
Okres trwałości 2 lata.
 
SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać. Nanieść cienką warstwę preparatu na oczyszczaną powierzchnię. Nie należy rozsmarowywać ani wcierać naniesionego środka. Odczekać do chwili oddzielenia się powłoki farby lub lakieru od podłoża. Starą powłokę usunąć szpachelką lub szczotką. W przypadku występowania wielu warstw do usunięcia zabieg należy powtórzyć. Po usunięciu starej powłoki zaleca się umycie powierzchni gorącą wodą z dodatkiem detergentu lub benzyną lakową. Przed powtórnym malowaniem powierzchnię należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta farby lub lakieru. Wydajność preparatu zależy od wielu czynników m.in. rodzaju farby, jej wieku, rodzaju podłoża i sposobu jego przygotowania, ilości warstw i czasu jaki minął między ich nanoszeniem i wynosi od 2 do 6 m2 z 1 kilograma środka.
REM-LACK BIS w AEROZOLU REMLACK BIS
REMLACK

REM-LACK BIS w AEROZOLU

Rem-lack BIS w aerozolu jest nowoczesnym preparatem w formie emulsji, opartym na rozpuszczalnikach organicznych, przeznaczonym do usuwania powłok starych farb i lakierów z powierzchni drewnianych, metalowych, szklanych, kamiennych, betonowych itp., nie należy stosować na powierzchniach z tworzyw sztucznych. W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić próbę w miejscu niewidocznym.

SPOSÓB UŻYCIA:
Pojemnik powinien mieć temperaturę 15 – 25ºC. Przed użyciem preparat należy dokładnie wymieszać przez wstrząsanie pojemnika. Nanieść równomierną warstwę preparatu na oczyszczaną powierzchnięz odległości 25 – 30 cm. W trakcie natrysku należy utrzymywać pojemnik w pozycji zbliżonej do pionowej. Odczekać do chwili oddzielenia się powłoki farby lub lakieru od podłoża. Starą powłokę usunąć szpachelką lub szczotką. W przypadku występowania wielu warstw do usunięcia zabieg należy powtórzyć. Przed powtórnym malowaniem powierzchnię należy przygotować zgodnie z zaleceniami producenta farby lub lakieru.
Po zakończeniu natrysku obrócić opakowanie o 180º i nacisnąć główkę aerozolową aby oczyścić dyszę i zapobiec jej zatkaniu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Produkt posiada charakterystyczny zapach. Preparat należy stosować tylko na zewnątrz, lub w pomieszczeniach o sprawnie działającej wentylacji. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu palenia tytoniu oraz usunięcia wszelkich źródeł zapłonu z sąsiedztwa bądź pomieszczeń w których jest stosowany preparat. Nie wdychać par preparatu. W przypadku kontaktu ze skórą zmyć bieżącą wodą z dodatkiem mydła.

W przypadku kontaktu z oczami przemyć dużą ilością wody i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem. Przechowywać w temp. do 25ºC, w miejscu niedostępnym dla dzieci.

GUMA W PŁYNIE REMLACK
REMLACK - GUMAREMLACK GUMA

GUMA W PŁYNIE REMLACK

Wodoodporne, trwale elastyczne, bezspoinowe uszczelnienie i izolacja wszelkiego rodzaju szczelin, pęknięć, rys jak również dużych powierzchni na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Uszczelnienie pod płytki ceramiczne i okładziny z materiałów mineralnych
Do izolacji powierzchni poziomych i pionowych.

WŁAŚCIWOŚCI:
Gotowa do użycia, wodna, uszczelniająca i izolująca masa przeciwwilgociowa oparta na polimerach, idealnie przyczepna do większości powierzchni. Otrzymane powłoki są odporne na działanie czynników atmosferycznych, w tym niskie temperatury. Masa jest praktycznie bezzapachowa.

SPOSÓB UŻYCIA:
Podłoże musi być suche lub lekko wilgotne, pozbawione czynników zmniejszających przyczepność (kurz, pył, woski, pozostałości farb i lakierów itp.). Masę przeciwwilgociową przed użyciem wymieszać i nanosić pacą w warstwie o grubości minimum 1 mm. W przypadku izolowania dużych powierzchni należy zastosować wewnętrzne zbrojenie np. siatką do ociepleń. Uzyskane powierzchnie można wygładzić miękkim, wilgotnym pędzlem. Stosować w temperaturze powyżej 10ºC i wilgotności do 80%. Narzędzia bezpośrednio po zakończeniu pracy umyć wodą, związaną masę usunąć mechanicznie. Świeże podłoża betonowe, przed nałożeniem masy, muszą być sezonowane co najmniej przez 3 miesiące.

WYDAJNOŚĆ:
Orientacyjne zużycie masy wynosi 1,5–2kg/m2 w zależności od faktury powierzchni i grubości warstwy.

PRZECHOWYWANIE:
W zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze powyżej +5ºC.

BEZPIECZEŃSTWO:
S-2 chronić przed dziećmi S-46 w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

OPAKOWANIA:
0,8 kg, 1,5 kg, 4,0 kg, 8,0 kg, 15,0 kg

RÓŻNE KOLORY

KONTAKT REM-LACK

tel.: 501 338 733

Realizujemy zamówienia firmowe i indywidualne.

KONTAKT

 • kontakt@remlack.pl
 • +48 501 338 733
 • LAK
  Eryk Jerzak
  ZAKŁAD PRODUKCYJNY
  05-311 Dębe Wielkie
  ul. Przemysłowa 1
 •